Support

Support 2017-12-27T13:30:48+00:00

Skapa supportärende >>

Senast publicerad supportinfo

Årsstatistik, fel i sökfrågor

I fönstret Administration | Grunddata | Statistik | Sökfrågor för årsstatistik har det blivit fel i några sökfrågor. Felen uppstår dels när man genererar årsstatistik för enhetsgrupper, dels i BOOK-IT-installationer med MARC21 som lagringsformat. Läs [...]

19 februari 2018|BOOK-IT, Support|

Patch i BOOK-IT på väg ut

Patch 9.1.16 är på gång till alla bibliotek som driftas hos Axiell och information om tidpunkt skickas ut löpande direkt till berörda bibliotek. Versionen innehåller både rättningar samt en del nyheter. Bibliotek med egen server kan [...]

12 februari 2018|BOOK-IT, Support|

Patch på väg ut

Patch 9.1.15 är på gång till alla bibliotek som driftas hos Axiell och information om tidpunkt skickas ut löpande direkt till berörda bibliotek. Versionen innehåller både rättningar samt en del nyheter. Bibliotek med egen server kan [...]

28 november 2017|BOOK-IT, Support|

Snart referensgruppsmöte

Det är snart dags för referensgruppsmöte för Arena, närmare bestämt den 30 november. Har du något du gärna vill lyfta så kontakta oss eller någon av medlemmarna. Läs mer här >>

30 oktober 2017|Axiell Arena, Support|