Support

Support 2017-12-27T13:30:48+00:00

Skapa supportärende >>

Senast publicerad supportinfo

Årsstatistik, fel i sökfrågor

I fönstret Administration | Grunddata | Statistik | Sökfrågor för årsstatistik har det blivit fel i några sökfrågor. Felen uppstår dels när man genererar årsstatistik för enhetsgrupper, dels i BOOK-IT-installationer med MARC21 som lagringsformat. Läs [...]

19 februari 2018|BOOK-IT, Support|

Patch i BOOK-IT på väg ut

Patch 9.1.16 är på gång till alla bibliotek som driftas hos Axiell och information om tidpunkt skickas ut löpande direkt till berörda bibliotek. Versionen innehåller både rättningar samt en del nyheter. Bibliotek med egen server kan [...]

12 februari 2018|BOOK-IT, Support|

Hantera användare i WeLib

Nu kan du som är pilotkund hantera dina användare själv i WeLib. Med hjälp av en administratör-inloggning kan den WeLib-ansvarige ändra, lägga till och ta bort användare (lärare och elever). Vi testar just nu funktionen [...]

5 december 2017|Support, WeLib|

Patch på väg ut

Patch 9.1.15 är på gång till alla bibliotek som driftas hos Axiell och information om tidpunkt skickas ut löpande direkt till berörda bibliotek. Versionen innehåller både rättningar samt en del nyheter. Bibliotek med egen server kan [...]

28 november 2017|BOOK-IT, Support|