BOOK-IT

BOOK-IT 2018-01-11T09:52:27+00:00

BOOK-IT-8.0_renBOOK-IT

Här nedan har vi samlat allmän information och dokument för dig som använder eller ska installera BOOK-IT. Här nedan kan du också läsa om extratjänster som du kan lägga till ditt system under fliken BOOK-IT PLUSTJÄNSTER.

Läs om referensgruppen för BOOK-IT – ReBuS>>

Läs mer om systemet BOOK-IT. >>

Jag behöver hjälp och vill skapa ett supportärende. >>

Klicka på de runda bilderna om du vill komma till våra online-hjälpar för BOOK-IT 9.0,  9.1 eller Flex.

BOOK-IT Analys
BOOK-IT Plustjänster
BOOK-IT Flex
BOOK-IT Connect

Förberedelserna för version 9.1 av BOOK-IT är igång och aktuella dokument för versionen kommer successivt att läggas upp här.

Allmänt om BOOK-IT 9.1:

Nyheter och rättningar i patch 9.1.15  (2017-11-23)
Release notes 9.1 (2017-11-24)
Offline 9.1 (2017-07-21)
Tips o kända fel 9.1 (2018-01-02)

Teknik och klient:
Tekniska förutsättningar, BOOK-IT 9.1 (2017-04-10)
Installation av klient 9.1 (2017-07-24)

Ladda ner klient ver 9.1 exe (9.1.12): bookit9112 (2017-09-04)
Ladda ner klient ver 9.1 msi (9.1.12): bookit9112 (2017-09-04)

Ni som kör serverversion 9.1.15 av BOOK-IT skall ha klientversion 9.1.16
Ladda ner klient ver 9.1 exe (9.1.16): bookit9116 (2017-11-22)
Ladda ner klient ver 9.1 msi (9.1.16): bookit9116 (2017-11-22)

Allmänt om BOOK-IT 9.0:
Release notes 9.0 (2017-03-30)
Funktionsbeskrivningar 9.0 (2016-11-11)
Offline 9.0 (2016-10-13)
Tips o kända fel 9.0 (2017-07-06)
Patch BOOK-IT Klient 9.0.18 och 9.0.19, server 9.0.19 (2017-03-13)
Patch BOOK-IT Klient 9.0.17, server 9.0.18 (2017-02-24)

Teknik och klient:
Tekniska förutsättningar, BOOK-IT 9.0 (2016-11-08)
Installation av klient BOOK-IT 9.0 (2016-09-07)

Ladda hem rätt klient från tabellen nedan som visar beroendeförhållandet mellan klient- och serverversion. Kontrollera först i BOOK-IT under Hjälp/Om vilken serverversion ni kör.

KLIENTSERVER
Klientversion 9.0.15 exe
Klientversion 9.0.15 msi
Serverversion 9.0.15 och 9.0.16
Klientversion 9.0.19 exe
Klientversion 9.0.19 msi
Serverversion 9.0.17 och däröver
(Öppna eller ladda ner pdf:erna)

Allmänt om BOOK-IT 8.0:
Release notes 8 0 med patch 8 0 23 (server) och 8 0 26 (klient) (2016-06-02)
Release notes serverpatch 8.0.23 (2016-06-02)
Funktionsbeskrivningar 8 0 (2016-08-19)
Offline BOOK-IT 8.0 (2015-01-20)

Tips och kända fel:
Tips och kända fel BOOK-IT 8.0.22  (2016-09-06)

Teknik och klient:
Tekniska förutsättningar, BOOK-IT 8.0 (2015-06-04)
Installation av klient BOOK-IT 8.0 (2015-03-27)
OBS! Kontrollera i BOOK-IT under Hjälp/Om vilken serverversion ni kör innan ni väljer att ladda ner någon av klientversionerna nedan.

Serverversion 8.0.22 kräver klientversion 8.0.24 eller högre
Ladda ner klient ver 8.0 exe (8.0.26): bookit8026 (2016-05-25)
Ladda ner klient ver 8.0 msi (8.0.26): bookit8026 (2016-05-25)

Serverversion 8.0.20 eller 8.0.21 kräver klientversion 8.0.23
Ladda ner klient ver 8.0.23 exe (kan endast användas till serverversion 8.0.20 eller 8.0.21): bookit8023(2015-11-25)
Ladda ner klient ver 8.0.23 msi (kan endast användas till serverversion 8.0.20 eller 8.0.21): bookit8023(2015-11-25)

Serverversion 8.0.19 eller lägre kräver klientversion 8.0.21 eller lägre
Ladda ner klient ver 8.0.21 exe (kan endast användas till serverversion 8.0.19 eller lägre): bookit8021(2015-09-28)
Ladda ner klient ver 8.0.21 msi (kan endast användas till serverversion 8.0.19 eller lägre): bookit8021(2015-09-28)

(Öppna eller ladda ner pdf:erna)

Logfiler
Information om hur logfiler tas fram från klienten (2015-03-04)

Årsskifte
Årsskifte i inköp och periodika Anvisningar för vad som behöver göras inför kommande årsskifte (2016-11-11)

Årsstatistik
Inför redovisningen av årsstatistik 2017 (2018-01-04)

Årsstatistik 2017 version 9.0 o 91 BTJMARC1 (2018-01-04)

Årsstatistik 2017 version 9.0 o 9.1 MARC21 (2018-01-04)

Årsstatistik 2016 BTJMARC1 Anvisningar för version 7.1 och 8.0 lagringsformat BTJMARC1 (2016-12-19)

CiCo
Utlån och återlämning för skolor: cico-installation

SPAR-uppdateringar (fr o m 2013):
Uppdateringarna i BOOK-IT sker oftast kl 22 den 14:e varje månad. (20150223)

Information, inställningar och skrivardrivrutiner till BOOK-IT:
Kvittoskrivare Epson TMT
Installationsfil för Epsons kvittoskrivare samtliga modeller av TMT och till alla operativsystem. ADT208E

Kvittoskrivare Star – TSP100 USB
Installationsfil för TSP100 kvittoskrivare för alla operativsystem.
Observera! Använd i första hand installationsskivan som följer med kvittoskrivaren. Tsp100_2_4_0

Kvittoskrivare Star – TSP100GT USB
Installationsfil för TSP100GT kvittoskrivare för alla XP och Windows. Observera! Använd i första hand installationsskivan som följer med kvittoskrivaren. star_tsp_100gt

RSS RSS

Aktuell supportinfo om BOOK-IT

Patch på väg ut

Patch 9.1.15 är på gång till alla bibliotek som driftas hos Axiell och information om tidpunkt skickas ut löpande direkt till berörda bibliotek. Versionen innehåller både rättningar samt en del nyheter. Bibliotek med egen server kan [...]

28 november 2017|BOOK-IT, Support|

BOOK-IT 9.1

Sundsvall och Lund är piloter för BOOK-IT 9.1 och testperioden pågår 19 april till 17 maj då den första skarpa installationen görs. Efter det börjar uppgraderingarna av bibliotek som driftas i vår hosting. Det första [...]

2 maj 2017|BOOK-IT, Support|