BOOK-IT

BOOK-IT 2017-10-10T09:29:53+00:00

BOOK-IT-8.0_renBOOK-IT

Här nedan har vi samlat allmän information och dokument för dig som använder eller ska installera BOOK-IT. Här nedan kan du också läsa om extratjänster som du kan lägga till ditt system under fliken BOOK-IT PLUSTJÄNSTER.

Läs om referensgruppen för BOOK-IT – ReBuS>>

Läs mer om systemet BOOK-IT. >>

Jag behöver hjälp och vill skapa ett supportärende. >>

Klicka på ikonerna till höger om du vill komma till våra online-hjälpar för BOOK-IT 9.0,  9.1 eller Flex.

BOOK-IT Analys
BOOK-IT Plustjänster
BOOK-IT Flex
BOOK-IT Connect

Förberedelserna för version 9.1 av BOOK-IT är igång och aktuella dokument för versionen kommer successivt att läggas upp här.

Allmänt om BOOK-IT 9.1:
Release notes 9.1 (2017-09-27)
Offline 9.1 (2017-07-21)
Tips o kända fel 9.1 (2017-10-10)

Teknik och klient:
Tekniska förutsättningar, BOOK-IT 9.1 (2017-04-10)
Installation av klient 9.1 (2017-07-24)

Ladda ner klient ver 9.1 exe (9.1.12): bookit9112 (2017-09-04)
Ladda ner klient ver 9.1 msi (9.1.12): bookit9112 (2017-09-04)

Ni som kör BOOK-IT på våra test-servrar skall ha en annan version, 9.1.9!
Ladda ner klient ver 9.1 exe (9.1.9): bookit919
Ladda ner klient ver 9.1 msi (9.1.9): bookit919

Allmänt om BOOK-IT 9.0:
Release notes 9.0 (2017-03-30)
Funktionsbeskrivningar 9.0 (2016-11-11)
Offline 9.0 (2016-10-13)
Tips o kända fel 9.0 (2017-07-06)
Patch BOOK-IT Klient 9.0.18 och 9.0.19, server 9.0.19 (2017-03-13)
Patch BOOK-IT Klient 9.0.17, server 9.0.18 (2017-02-24)

Teknik och klient:
Tekniska förutsättningar, BOOK-IT 9.0 (2016-11-08)
Installation av klient BOOK-IT 9.0 (2016-09-07)

Ladda hem rätt klient från tabellen nedan som visar beroendeförhållandet mellan klient- och serverversion. Kontrollera först i BOOK-IT under Hjälp/Om vilken serverversion ni kör.

KLIENTSERVER
Klientversion 9.0.15 exe
Klientversion 9.0.15 msi
Serverversion 9.0.15 och 9.0.16
Klientversion 9.0.19 exe
Klientversion 9.0.19 msi
Serverversion 9.0.17 och däröver
(Öppna eller ladda ner pdf:erna)

Allmänt om BOOK-IT 8.0:
Release notes 8 0 med patch 8 0 23 (server) och 8 0 26 (klient) (2016-06-02)
Release notes serverpatch 8.0.23 (2016-06-02)
Funktionsbeskrivningar 8 0 (2016-08-19)
Offline BOOK-IT 8.0 (2015-01-20)

Tips och kända fel:
Tips och kända fel BOOK-IT 8.0.22  (2016-09-06)

Teknik och klient:
Tekniska förutsättningar, BOOK-IT 8.0 (2015-06-04)
Installation av klient BOOK-IT 8.0 (2015-03-27)
OBS! Kontrollera i BOOK-IT under Hjälp/Om vilken serverversion ni kör innan ni väljer att ladda ner någon av klientversionerna nedan.

Serverversion 8.0.22 kräver klientversion 8.0.24 eller högre
Ladda ner klient ver 8.0 exe (8.0.26): bookit8026 (2016-05-25)
Ladda ner klient ver 8.0 msi (8.0.26): bookit8026 (2016-05-25)

Serverversion 8.0.20 eller 8.0.21 kräver klientversion 8.0.23
Ladda ner klient ver 8.0.23 exe (kan endast användas till serverversion 8.0.20 eller 8.0.21): bookit8023(2015-11-25)
Ladda ner klient ver 8.0.23 msi (kan endast användas till serverversion 8.0.20 eller 8.0.21): bookit8023(2015-11-25)

Serverversion 8.0.19 eller lägre kräver klientversion 8.0.21 eller lägre
Ladda ner klient ver 8.0.21 exe (kan endast användas till serverversion 8.0.19 eller lägre): bookit8021(2015-09-28)
Ladda ner klient ver 8.0.21 msi (kan endast användas till serverversion 8.0.19 eller lägre): bookit8021(2015-09-28)

(Öppna eller ladda ner pdf:erna)

Logfiler
Information om hur logfiler tas fram från klienten (2015-03-04)

Årsskifte
Årsskifte i inköp och periodika Anvisningar för vad som behöver göras inför kommande årsskifte (2016-11-11)

Årsstatistik
Inför redovisningen av årsstatistik 2016 (2016-12-20)

Årsstatistik 2016 version 9.0 BTJMARC1 (2017-02-08)

Årsstatistik 2016 version 9.0 MARC21 (2017-02-21)

Årsstatistik 2016 BTJMARC1 Anvisningar för version 7.1 och 8.0 lagringsformat BTJMARC1 (2016-12-19)

Årsstatistik 2016 MARC21 Anvisningar för lagringsformat 8.0 MARC21 (2016-12-19)

CiCo
Utlån och återlämning för skolor: cico-installation

SPAR-uppdateringar (fr o m 2013):
Uppdateringarna i BOOK-IT sker oftast kl 22 den 14:e varje månad. (20150223)

Information, inställningar och skrivardrivrutiner till BOOK-IT:
Kvittoskrivare Epson TMT
Installationsfil för Epsons kvittoskrivare samtliga modeller av TMT och till alla operativsystem. ADT208E

Kvittoskrivare Star – TSP100 USB
Installationsfil för TSP100 kvittoskrivare för alla operativsystem.
Observera! Använd i första hand installationsskivan som följer med kvittoskrivaren. Tsp100_2_4_0

Kvittoskrivare Star – TSP100GT USB
Installationsfil för TSP100GT kvittoskrivare för alla XP och Windows. Observera! Använd i första hand installationsskivan som följer med kvittoskrivaren. star_tsp_100gt

RSS RSS

Aktuell supportinfo om BOOK-IT

BOOK-IT 9.1

Sundsvall och Lund är piloter för BOOK-IT 9.1 och testperioden pågår 19 april till 17 maj då den första skarpa installationen görs. Efter det börjar uppgraderingarna av bibliotek som driftas i vår hosting. Det första [...]

2 maj 2017|BOOK-IT, Support|

Help us find ways to improve our websites

We are conducting a survey with our website visitors to find ways to improve our websites, and we would greatly appreciate your feedback.

Take the survey now

(opens in a new window)

Or

You can enter your e-mail and get the survey sent to you and fill in at a later time: