BOOK-IT

BOOK-IT 2017-08-16T16:06:48+00:00

BOOK-IT-8.0_renBOOK-IT

Här nedan har vi samlat allmän information och dokument för dig som använder eller ska installera BOOK-IT. Här nedan kan du också läsa om extratjänster som du kan lägga till ditt system under fliken BOOK-IT PLUSTJÄNSTER.

Läs om referensgruppen för BOOK-IT – ReBuS>>

Läs mer om systemet BOOK-IT. >>

Jag behöver hjälp och vill skapa ett supportärende. >>

Klicka på ikonerna till höger om du vill komma till våra online-hjälpar för BOOK-IT 8.0,  9.0 eller Flex.

Specialuppdrag
Specialbyggd klient mot särskilt BOOK-IT-schema – 2500 kr
Rensa inkonverterade meddelanden – 2500 kr
Registrera personnummer i fältet för lånekort – 4500 kr
Grundindexera BOOK-IT på kundens begäran – 4500 kr

Organisationsförändringar
Ta bort
• cirkulationsställe
• avdelning inklusive borttagning av cirkulationsdata, inköp etc. – 4000 kr
• enhet inklusive borttagning av bestånd, cirkulationsdata, inköp etc. – 6000 kr
• kontoorganisation inklusive borttagning av enheter, avdelningar, bestånd, cirkulationsdata, inköp etc. – 8000 kr

Flytta bestånd
• från en/flera enheter (inom samma kontoorganisa- tion) inklusive flytt av cirkulationsdata, inköp till en annan kontoorganisation.
OBS! Inte in i befintliga enheter! – 16500 kr
• från en/flera enheter (inom samma kontoorganisation) inklusive flytt av cirkulationsdata, inköp till en annan kontoorganisations befintliga enheter. – 16500 kr

Öppningsavgifter
Ett antal moduler har inte någon löpande underhållsavgift endast öppningsavgift.

Dessa är:
Automatisk hantering av resurser (med postleverantör BTJ)
Dewey
Enhetsgrupper för Arena
Flytande bestånd
Hämtningsbeställningar
Intertext
Låntagarimport
Löpnummer på infångade reservationer
Postens e-brev

Kostnader är för bibliotek:
< 20 000 invånare – 4500 kr
Mer än 20 000 och mindre än 40 000 invånare – 9000 kr
Mer än 40 000 och mindre än 60 000 invånare – 13000 kr
Mer än 60 000 och mindre än 100 000 invånare – 16000 kr
Mer än 100 000 och mindre än 250 000 invånare – 20000 kr
Mer än 250 000 invånare – 28000 kr

Kostnaden grundar sig på invånarantal per installation.

Alla priser är exklusive moms. Giltig från den 1 januari 2016.

Förberedelserna för version 9.1 av BOOK-IT är igång och aktuella dokument för versionen kommer successivt att läggas upp här.

Allmänt om BOOK-IT 9.1:
Release notes 9.1 (2017-08-16)
Offline 9.1 (2017-07-21)
Tips o kända fel 9.1 (2017-07-06)

Teknik och klient:
Tekniska förutsättningar, BOOK-IT 9.1 (2017-04-10)
Installation av klient 9.1 (2017-07-24)

Ladda ner klient ver 9.1 exe (9.1.9): bookit919 (2017-05-29)
Ladda ner klient ver 9.1 msi (9.1.9): bookit919 (2017-05-29)

Allmänt om BOOK-IT 9.0:
Release notes 9.0 (2017-03-30)
Funktionsbeskrivningar 9.0 (2016-11-11)
Offline 9.0 (2016-10-13)
Tips o kända fel 9.0 (2017-07-06)
Patch BOOK-IT Klient 9.0.18 och 9.0.19, server 9.0.19 (2017-03-13)
Patch BOOK-IT Klient 9.0.17, server 9.0.18 (2017-02-24)

Teknik och klient:
Tekniska förutsättningar, BOOK-IT 9.0 (2016-11-08)
Installation av klient BOOK-IT 9.0 (2016-09-07)

Ladda hem rätt klient från tabellen nedan som visar beroendeförhållandet mellan klient- och serverversion. Kontrollera först i BOOK-IT under Hjälp/Om vilken serverversion ni kör.

KLIENT SERVER
Klientversion 9.0.15 exe
Klientversion 9.0.15 msi
Serverversion 9.0.15 och 9.0.16
Klientversion 9.0.19 exe
Klientversion 9.0.19 msi
Serverversion 9.0.17 och däröver
(Öppna eller ladda ner pdf:erna)

Allmänt om BOOK-IT 8.0:
Release notes 8 0 med patch 8 0 23 (server) och 8 0 26 (klient) (2016-06-02)
Release notes serverpatch 8.0.23 (2016-06-02)
Funktionsbeskrivningar 8 0 (2016-08-19)
Offline BOOK-IT 8.0 (2015-01-20)

Tips och kända fel:
Tips och kända fel BOOK-IT 8.0.22  (2016-09-06)

Teknik och klient:
Tekniska förutsättningar, BOOK-IT 8.0 (2015-06-04)
Installation av klient BOOK-IT 8.0 (2015-03-27)
OBS! Kontrollera i BOOK-IT under Hjälp/Om vilken serverversion ni kör innan ni väljer att ladda ner någon av klientversionerna nedan.

Serverversion 8.0.22 kräver klientversion 8.0.24 eller högre
Ladda ner klient ver 8.0 exe (8.0.26): bookit8026 (2016-05-25)
Ladda ner klient ver 8.0 msi (8.0.26): bookit8026 (2016-05-25)

Serverversion 8.0.20 eller 8.0.21 kräver klientversion 8.0.23
Ladda ner klient ver 8.0.23 exe (kan endast användas till serverversion 8.0.20 eller 8.0.21): bookit8023(2015-11-25)
Ladda ner klient ver 8.0.23 msi (kan endast användas till serverversion 8.0.20 eller 8.0.21): bookit8023(2015-11-25)

Serverversion 8.0.19 eller lägre kräver klientversion 8.0.21 eller lägre
Ladda ner klient ver 8.0.21 exe (kan endast användas till serverversion 8.0.19 eller lägre): bookit8021(2015-09-28)
Ladda ner klient ver 8.0.21 msi (kan endast användas till serverversion 8.0.19 eller lägre): bookit8021(2015-09-28)

(Öppna eller ladda ner pdf:erna)

Logfiler
Information om hur logfiler tas fram från klienten (2015-03-04)

Årsskifte
Årsskifte i inköp och periodika Anvisningar för vad som behöver göras inför kommande årsskifte (2016-11-11)

Årsstatistik
Inför redovisningen av årsstatistik 2016 (2016-12-20)

Årsstatistik 2016 version 9.0 BTJMARC1 (2017-02-08)

Årsstatistik 2016 version 9.0 MARC21 (2017-02-21)

Årsstatistik 2016 BTJMARC1 Anvisningar för version 7.1 och 8.0 lagringsformat BTJMARC1 (2016-12-19)

Årsstatistik 2016 MARC21 Anvisningar för lagringsformat 8.0 MARC21 (2016-12-19)

CiCo
Utlån och återlämning för skolor: cico-installation

SPAR-uppdateringar (fr o m 2013):
Uppdateringarna i BOOK-IT sker oftast kl 22 den 14:e varje månad. (20150223)

Information, inställningar och skrivardrivrutiner till BOOK-IT:
Kvittoskrivare Epson TMT
Installationsfil för Epsons kvittoskrivare samtliga modeller av TMT och till alla operativsystem. ADT208E

Kvittoskrivare Star – TSP100 USB
Installationsfil för TSP100 kvittoskrivare för alla operativsystem.
Observera! Använd i första hand installationsskivan som följer med kvittoskrivaren. Tsp100_2_4_0

Kvittoskrivare Star – TSP100GT USB
Installationsfil för TSP100GT kvittoskrivare för alla XP och Windows. Observera! Använd i första hand installationsskivan som följer med kvittoskrivaren. star_tsp_100gt

RSS RSS

Aktuell supportinfo om BOOK-IT

BOOK-IT 9.1

Sundsvall och Lund är piloter för BOOK-IT 9.1 och testperioden pågår 19 april till 17 maj då den första skarpa installationen görs. Efter det börjar uppgraderingarna av bibliotek som driftas i vår hosting. Det första [...]

2 maj 2017|BOOK-IT, Support|

Hjälpen för BOOK-IT 8.0

Hjälpen för BOOK-IT 8.0 (bookit-hjalp80.axiell.com) har under en tid lidit av brutna länkar och saknat bilder. Dessa problem är nu åtgärdade. Hör gärna av er om ni ändå skulle stöta på icke-fungerande länkar och bilder som [...]

2 juni 2016|BOOK-IT|