Kontakt

//Kontakt
Kontakt 2016-10-19T06:44:33+00:00

Ta kontakt med oss

Ditt namn (obligatorisk)

Din e-post (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Här finns vi

Axiell Sverige AB
Box 24014
224 21 Lund
Besöksadress:
Fältspatvägen 4
224 78 Lund

Växel: 046-270 04 00
E-post: axiellsverige@axiell.com

RackSpace

Våra medarbetare
Axiell Groups vision är att vara förstahandsvalet för folk- och skolbibliotek, muséer och arkiv i Europa och hjälpa dem nå målet att vara viktiga hörnstenarna i byggandet av en ny digital kunskapsvärld.
Respekt – Vi respekterar och tar ansvar för våra kunder och varandra på ett öppet och ärligt sätt.
Teamwork – Vi tror på att dela kunskaper med varandra och våra kunder. Dialog och ett öppet sinne engagerar och motiverar både gruppmedlemmar och kunder.
Innovation – Vi måste befinna oss i framkanten och sträva efter att hitta kreativa lösningar. Vi främjar en kreativ och transparent arbetsmiljö för att uppmuntra innovativa idéer.
Hängivelse – Vi går den extra milen för våra kunder och medarbetare. Vi arbetar nära våra kunder för att förstå deras behov och utmaningar så att vi kan möta både dagens och framtidens krav. Vi lyssnar och anpassar oss.
Glädje och framgång – Utan glädje i vad vi gör kommer vi inte lyckas. Vi uppmuntrar den positiva atmosfären där vi kan njuta av våra medarbetares och kunders framgångar.
Vi ska i vår verksamhet, och i linje med vår affärsidé, aktivt arbeta för att värna om miljön. Här nedan beskriver vi det miljöarbete vi genomför och den strävan vi har för att verka på ett så hållbart sätt som möjligt.

Det externa miljöarbetet
Vi strävar efter att utifrån våra kunders behov ta fram produkter och tjänster som kan bidra till ett hållbart utnyttjande av våra gemensamma resurser.

Det interna miljöarbetet
I vårt interna arbete hushåller vi med våra materiella resurser och strävar efter minskad energiförbrukning.

Miljölagar och miljömål
Vårt miljöarbete utformas i enlighet med de lagar och riktlinjer samhället satt upp.

Efterlevnad och uppföljning
Vi har ett systematiskt miljöarbete inom Axiell Sverige där vi genomför kontinuerliga förbättringar och översyn av processer, rutiner och medvetenhet kring miljöfrågor.