Netloan 2017-03-09T11:12:01+00:00

Netloan – ett bokningssystem

På många bibliotek tvingas personalen agera ordningsvakt kring datoranvändningen. Bokningssystemet NetLoan förenklar hanteringen av bibliotekets publika datorer – användaren kan på egen hand boka sig för en dator och blir automatiskt utloggad när tiden är slut. NetLoan kan med fördel också användas till bokning av lokaler, utrustning och andra resurser.

NetLoan är helt enkelt en totallösning för administration, övervakning och styrning av publika resurser. Systemet förenklar hanteringen av bibliotekets publika datorer eftersom användaren kan på egen hand boka sig för en dator och blir automatiskt utloggad när tiden är slut. Kunden kan från en lokal dator eller en dator hemifrån göra sina egna bokningar, vilket gör att det administrativa arbetet för personalen minskar eller helt elimineras.

Vill man dessutom styra vilka program på den lokala datorn och vilka ev nätverksresurser användarna ska få tillgång till så kan man antingen använda sig av t ex Active Directory eller tredjepartsprogramvara.

Läs mer och ladda ner produktblad: Netloan

Mer om Netloan

Ladda ner NetLoan >>
Tänk på att det krävs inloggning. Konto skapas med hjälp av licensnumret, som är detsamma som det serienummer som visas under Hjälp/Om.

Aktuell supportinfo >>

Kontakta en säljare >>