Kurser

Kurser 2017-09-29T13:25:47+00:00

Kursinformation

Välkommen på kurs hos oss i våra trevliga kurslokaler i Stockholm eller Lund eller via webbinar. Vill du hellre ha en skräddarsydd kurs på plats på ditt bibliotek så kontakta oss.
För mer information kontakta Lena Arborelius, tel 046-270 04 42, lena.arborelius@axiell.com

Våra utbildningar pågår normalt mellan kl. 9.00 – 16.00 om inget annat anges.

Anmäl dig till en halvdagskurs där du får svar på många frågor vad gäller biblioteken och bibliotekspersonalens roll i samband med att GDPR träder i kraft i maj 2018. Läs mer om kursen och anmäl dig här >>

Använder du BOOK-IT fullt ut med alla nya och gamla finesser? Med en BOOK-IT Analys-konsultation kan du på ett enkelt sätt effektivisera ditt dagliga arbete. Läs mer om BOOK-IT Analys och anmäl dig här >>

Vårt kursutbud

Biblioteken och GDPR – anmäl intresse under kursanmälan 2018-05-21T12:43:46+00:00

På den här halvdagskursen får du svar på många frågor vad gäller biblioteken och bibliotekspersonalens roll i samband med att GDPR träder i kraft i maj 2018. Var går gränsen i ansvarsfördelning mellan biblioteket, leverantörer respektive kommunen? Vad blir bibliotekens ansvar, vad måste personalen känna till och hur påverkas det dagliga arbetet av den nya lagen? Vilken ny typ av frågor kan personalen tänkas behöva svara på? Området är oerhört brett, men kursen är till för att bryta ned lagen och göra den hanterbar för dig som jobbar på bibliotek.

Kursen är indelad i en introduktionsdel där Richard Pauly, systemarkitekt och ansvarig för GDPR på HiQ, går igenom och belyser ovanstående frågor, och därefter blir det frågestund där du som kursdeltagare får tillfälle att ställa dina frågor.

Gå till kursanmälan >>

Administration – anmäl intresse under kursanmälan 2018-05-21T12:42:50+00:00

Axiell-40Detta är kursen för dig som är systemansvarig, vare sig du har varit det i 13 år eller precis har blivit tilldelad systemansvar för BOOK-IT.

Kursen är tre dagar, och du får lära dig hur allt hänger ihop vad gäller struktur och styrning, användare, roller och behörigheter. Tappa inte bort dig bland BOOK-IT:s 50 cirkulationsparametrar och 71 grund-datafönster, ta kontrollen över reservationsregler, kravtyper, kalender och statistik.

Kursen har huvudfokus på grundläggande administration – systemets hjärna – men ger dig också full koll på viktiga vardagsrutiner och innehåller många moment för tidsbesparande mängdunderhåll och rensning av katalogposter, exemplar och låntagare. Expertsök – systemets hjärta – behandlas i ett eget avsnitt.

För varje ny version erbjuder BOOK-IT allt högre flexibilitet och fler inställningsmöjligheter. Den grundliga genomgången ger dig önskad överblick och kanske inspiration till förändrade arbetsrutiner.
BOOK-IT Administration är perfekt om du vill lära dig BOOK-IT fullt ut!

Kursansvarig: Ann Ehrnström
Omfattning: tre dagar.
Målgrupp: Systemansvariga vid biblioteket, med ansvar för den dagliga driften och utvecklingen av BOOK-IT – samt andra personalkategorier som söker ett helhetsperspektiv på systemet.
Förkunskaper: God kännedom om hur man arbetar på bibliotek.
Ur kursinnehållet
Struktur
Organisationsstrukturer, avdelning, placering, cirkulationsställen, enhetsgrupper. Parametersättning. Kalender.

Användarhantering
Användare, roller, behörigheter.

Katalog
Expertsök, navigering, kvalifikatorer, objektkoder och medietyper.
Mängd katalogposter, import, avvisade katalogposter, katalogiseringsmallar. Mängd exemplar, Exemplarinformation.

Låntagare
Låntagaradministration inklusive Mängd låntagare.

Reservationer
Reservationsregler och -parametrar, Mängd reservationer.

Meddelanden
Kravtyper och kravsteg, meddelanden och meddelandetexter, adress- och e-posthantering.

Statistik
Intressanta statistikvariabler för olika typer av statistikprofiler.

Verktyg
Logg, felrapport, systemmeddelanden, automatiserade jobb

Observera att BOOK-IT Inköp , BOOK-IT Fjärrlån och BOOK-IT Katalogisering inte ingår i denna kurs. Det finns specialkurser för detta.
Fördjupningskursen heter BOOK-IT Administration II.

Gå till kursanmälan >

 

administration II – anmäl intresse under kursanmälan 2018-03-19T13:03:21+00:00

En kurs för dig som är systemansvarig och som vill fördjupa dig än mer i BOOK-IT. Kursen är en workshop så passa på att förbereda frågor och ämnen för diskussion!

Kursansvarig: Lena Arborelius
Omfattning: 3 timmar via webbinar
Målgrupp: Systemansvariga vid biblioteket, med ansvar för den dagliga driften och utvecklingen av BOOK-IT.
Förkunskaper: BOOK-IT Administration eller motsvarande kunskaper.

Ur kursinnehållet:
Systemtexter – Hur ändrar du texter i menyer, ledrubriker, felmeddelanden med mera

Roller och restriktioner – Med hjälp av olika behörighetsnivåer kan vi skräddarsy BOOK-IT så att det passar alla – från praoelever till systemexperter.

Meddelandetexter och meddelandemallar – repetition och fördjupning.

Redigeringsformat – visste du att det går att påverka utformningen på de format som används för katalogpostvisning?

Spårbarhet – låntagaruppgifter, exemplar.

Workshop
Navet på denna kursdag är utrymme för deltagarnas egna frågor, synpunkter, tips och problem

 

Gå till kursanmälan >

 

freelib, administration – anmäl intresse under kursanmälan 2017-09-29T16:10:12+00:00

LenaVill du lära dig FreeLib som administratör? Då är FreeLib Adminstration kursen för dig! Kursen omfattar såväl funktioner i värdsystemet BOOK-IT, som en inblick i de lösningar som är unika för FreeLib.

Kursansvarig: Lena Arborelius
Omfattning: 2-3 timmar via webbinar
Målgrupp: ansvariga för administration och utveckling av FreeLib
Förkunskaper: Kursen FreeLib Katalog & cirkulation eller motsvarande kunskaper i FreeLib och BOOK-IT. Deltagarna ska ha behörighet till BOOK-IT, eller få efter genomgången kurs.

Ur kursinnehållet
Användare, roller och behörigheter
Du får lära dig hur man skapar en FreeLib-användare i BOOK-IT och vilka anpassningar du kan göra för varje användare. Vilka roller och behörigheter är unika för FreeLib? Ska skolbibliotekspersonalen få katalogisera medier och vad ska lärarna få tillgång till i FreeLib?

Grunddata & cirkulationsparametrar
Vad behöver förberedas för att FreeLib ska fungera fullt ut? Vi tittar på de inställningar i BOOK-IT:s grunddata som FreeLib är beroende av.
Vilka lånetider gäller för olika medier? Ska skolpersonalen ha andra låneregler än eleverna? Hur många böcker får eleverna låna samtidigt? Vilka reservationsregler ska gälla? Genomgången av grunddata och cirkulationsparametrar sätter fart på kreativiteten och ger underlag för beslut på hemmaplan.

Konfigurationsfilen i FreeLib
Vilka inställningar kan man göra i FreeLib:s egen konfigurationsfil? Vi går igenom denna xml-fil och får därmed en inblick i dess struktur och innehåll. Om din kommun har BOOK-IT på Axiells hotell, kan du inte själv ändra i filen.

Texter i FreeLib
Vilka möjligheter finns det att ändra de texter som finns i FreeLib? Om din kommun har BOOK-IT på Axiells hotell, kan du inte själv ändra texterna.

Gå till kursanmälan >

 

administration – anmäl intresse under kursanmälan 2018-01-12T09:33:32+00:00

PAxiell-40å de här kursen kan du lära dig allt om hur NetLoan administreras och hur du skapar ett smidigt regelverk för reservationer som kan anpassas för olika användargrupper, biblioteksenheter och arbetsstationer.

Kursansvarig: Ann Ehrnström
Omfattning: 
en dag.
Målgrupp: systemansvariga vid biblioteket och personal med ansvar för de publika datorerna.
Förkunskaper: inga.
Ur kursinnehållet:
Användare
I momentet ingår administration av såväl användare som användargrupper och regelverk för restriktioner och rättigheter. Du lär dig lägga upp nya användare och att utnyttja befintligt låntagarregister i BOOK-IT eller LIBRA.SE.

Enheter
Skapa strukturen för bibliotekslokalernas olika grupper av reservationsbara datorer, lokaler eller objekt som till exempel AV-utrustning. Vilka möjliga inställningsalternativ finns? Hur förhindrar du att vuxna använder datorerna på barnavdelningen? Du får en genomgång av hur allt detta parameterstyrs.

Statistik
Avsnittet behandlar de statistikrapporter som systemet erbjuder.

Inställningar
Du lär dig administrera NetLoans inställningar för bl a öppettider, meddelanden, texthantering och utskrifter.

Gå till kursanmälan >

expertsök – anmäl intresse under kursanmälan 2018-05-21T11:23:03+00:00

I en tid då biblioteksbesökarna efterfrågar allt snabbare service är det bra att snabbt kunna skapa så exakta sökvillkor som det bara är möjligt. Expertsök erbjuder många genvägar till bättre sökresultat, det gäller bara att känna till dem! Och att utveckla din sökkompetens i BOOK-IT kan även underlätta informationssökning med hjälp av andra sökredskap samt effektivisera fjärrlånearbetet. På kursen får du de rätta verktygen och får tillfälle att prova dem i många övningar.

Kursansvarig: Lena Arborelius
Omfattning: en dag.
Målgrupp: Informationstjänsgörande och katalogansvariga på biblioteket – samt alla andra som vill utveckla sin sökkompetens.
Förkunskaper: Grundläggande sökkunskaper i BOOK-IT.
Ur kursinnehållet:
Kvalifikatorerna – Vi kanske redan använder de vanligaste kvalifikatorerna för att t ex söka på författare eller objektkod. Här lär vi oss att använda fler, många fler, av dessa tacksamma hjälpmedel.

Indexeringsparametrar – En ordentlig introduktion till hur begrepp och fraser görs sökbara i BOOK-IT. Därmed lär vi oss varför vi ibland inte får vettiga svar på de frågor vi ställer och hur vi i stället ska konstruera villkoren.

Booleska operatorer – Hur kan jag utveckla användandet av de små orden: ”OCH”, ”INTE” och ”ELLER”? Och hur fungerar egentligen operatorn “TILL”?

Sökmängder – Man kan ibland, eller snarare ganska ofta, behöva kombinera flera sökbegrepp. Hur kombineras de i mängd med hjälp av parenteser?

Specialtecken – Hur söker jag på hyllsignum med medietillägg, signum med kolon eller namn som innehåller bindestreck?

Indexsökning – Hur hittar man just de ämnesord som börjar med ”rymd” eller alla författare som heter Carlzon, Karlsson, Karlson eller Carlsson? Fördjupning kring indexsökning, trunkering och maskering.

Gå till kursanmälan >

 

inköp – anmäl intresse under kursanmälan 2018-05-21T11:22:10+00:00

LenaVill du att låntagaren själv ska kunna se vilka nya medier biblioteket har köpt in? Då är inköp i BOOK-IT ett smidigt verktyg! Förutsättningen är att biblioteket gör alla sina medieinköp via detta verktyg. På köpet får du ett väl fungerande inköpsarbete! Du får också en inblick i inköpets detektivarbete – så du själv kan lösa de vanligaste problemen när du kommer hem!

Kursansvarig: Lena Arborelius
Omfattning: En dag.
Målgrupp: Bibliotekens inköpsansvariga på alla nivåer.
Förkunskaper: Grundläggande kunskaper i BOOK-IT.
Ur kursinnehållet:
Order
Du lär dig att använda verktyget inköp till alla dina medieinköp; från nätbokhandel, bokhandel eller via sambindningslistor.

Exspektans
Du får en grundlig genomgång av beställningsfönstret, som är navet i inköpsarbetet i BOOK-IT.

Ankomstregistrering
Du lär dig att ankomstregistrera olika medier.

Anslagsuppföljning
Vi går igenom hur du använder anslagsuppföljningen för att få överblick och kontroll över medieinköpen.

Observera! Administrationen som berör inköp ingår i kursen BOOK-IT Inköp II.

Gå till kursanmälan >

 

inköp II – anmäl intresse under kursanmälan 2017-10-12T08:55:58+00:00

LenaEtt väl fungerande inköpsarbete är A och O i bibliotekets verksamhet. På denna endagskurs lär du dig att använda inköpsmodulen fullt ut med alla finesser. Kursen är en workshop så passa på att förbereda frågor och ämnen för diskussion!

Kursansvarig: Lena Arborelius
Omfattning: En dag.
Målgrupp: Bibliotekens inköpsansvariga på alla nivåer.
Förkunskaper: Grundläggande kunskaper om inköp i BOOK-IT. Vi ser gärna att du har gått kursen BOOK-IT Inköp.
Ur kursinnehållet:
Order
En repetition, om så behövs, av hur du använder verktyget inköp till alla dina medieinköp; från nätbokhandel, bokhandel eller via sambindningslistor samt genomgång av beställningsfönstret.

Mängd beställningar
Fönstret innehåller många olika sätt att söka fram beställningar på och här kan man ta bort beställningar och artiklar samt ändra status i mängd.

Administration
Vilka grunddata-fönster är kopplade till inköp? Vi går igenom dessa.

Anslagsuppföljning
Vi går igenom hur du kan använda funktionen för anslagsuppföljning för att få överblick över kostnaderna för medieinköpen.

Workshop
Navet på denna kursdag är utrymme för deltagarnas egna frågor, synpunkter, tips och problem.

Gå till kursanmälan >

 

Fjärrlån – anmäl intresse under kursanmälan 2017-10-20T11:18:52+00:00

Axiell-40Att bibliotek kan utnyttja varandras samlingar för att ge sina kunder en så bra och effektiv service som möjligt är en gammal tanke. Den allt större tillgången på information och databaser ställer krav på bibliotekets fjärrlåneverksamhet med enhetliga rutiner för olika typer av fjärrlån. Denna kurs erbjuder en genomgång av de olika delmomenten i fjärrlånearbetet.

Kursansvarig: Ann Ehrnström
Omfattning: Två -tre timmar via webbinar
Målgrupp: All bibliotekspersonal som kommer i kontakt med fjärrlånehantering i sitt arbete.
Förkunskaper: Grundläggande kunskaper i fjärrlånearbete.
Ur kursinnehållet:
Beställning – Genomgång av olika beställningssätt och hur beställningarna integreras med fjärrlånemodulen i BOOK-IT.

Ankomstregistrering – Ankomstregistrering av olika typer av fjärrlån med fast eller öppen lånetid.

Cirkulation av fjärrlån – En stor del av fjärrlånearbetet handlar om utlån, omsättning och återlämning. Vi går igenom hur detta arbete kan rationaliseras utan att tappa kontrollen över fjärrlånet.

Administration – Systemadministration med viktiga inställningar för fjärrlånemodulen.

Gå till kursanmälan >

 

Administration – 20/3 Stockholm 2017-12-15T13:55:49+00:00

Axiell Arena är bibliotekets nya webbplats som integrerar hemsida och katalog till en helhet och som ger låntagarna möjlighet att själva vara med och bygga upp innehållet. Här kan biblioteket via enkla verktyg presentera hela sitt utbud av medier, tjänster och arrangemang på ett inspirerande och lockande sätt. Denna tredagarskurs innehåller allt du behöver veta för att kunna bygga upp ditt biblioteks egen Arena.

Kursansvarig: Martina Edwardson
Omfattning: Tre dagar.
Målgrupp: Webbansvariga på biblioteket och andra som är intresserade av den publika miljöns möjligheter.
Förkunskaper: Inga, men det är en fördel att ha grundläggande kännedom om webbpublicering och bildhantering.
Ur kursinnehållet:
Introduktion – vad är Arena?
Arena och BOOK-IT
Webbpubliceringsverktyget Liferay
Struktur, uppbyggnad, konfiguration
De centrala tjänsterna – användare, artiklar, recensioner, betyg mm
Sökning
Portletar (funktioner)
Skriva och publicera redaktionellt material

Gå till kursanmälan >

 

katalog & cirkulation – anmäl intresse under kursanmälan 2016-10-19T06:44:38+00:00

LenaHur registrerar jag nya låntagare, gör utlån, omlån och återlämning i BOOK-IT? Hur registrerar jag nya exemplar, flyttar exemplar eller placerar exemplar tillfälligt på ett ställe? Hur hittar jag det material som låntagaren efterfrågar, reserverar det om det är utlånat? Hur hanterar jag krav och andra utskrifter som biblioteket ska skicka till låntagaren?

Kursansvarig: Lena Arborelius
Omfattning: En dag.
Målgrupp: All bibliotekspersonal som arbetar eller kommer att arbeta med BOOK-IT.
Förkunskaper: Kännedom om hur man arbetar på bibliotek.
Ur kursinnehållet:
Cirkulation
Du lär dig att registrera nya låntagare, göra utlån, omsättning och återlämning i BOOK-IT. Vi går också igenom kravhantering och andra utskriftstyper.

Hitta i katalogen
Har biblioteket den här boken? Vi går igenom grundläggande sökteknik och hur du begränsar resultatet, var boken står i biblioteket och hur du gör reservationer. Med mera.

Exemplar
Du får lära dig allt om exemplarhantering; registrera, gallra och byta status på exemplar, etikettunderhåll och hur du använder tillfällig lokalisering.

Gå till kursanmälan >

 

Administration II – anmäl intresse under kursanmälan 2017-10-11T13:14:42+00:00

Kursen riktar sig till dig som arbetat med verktyget under en tid, och som känner behov av att fördjupa dina kunskaper. Kursen bygger på att alla deltagare i förväg analyserar vilka funktioner och områden som de skulle vilja få belysta, och kursledaren sätter därefter samman ett kursprogram utifrån detta. Det kan till exempel vara styling, bildbehandling, artikelfunktioner, sökning, dynamiska kopplingar, Liferay… Kort sagt – vad som helst som du behöver få veta mer om för att ditt biblioteks webbplats ska bli ännu bättre. Du som deltagare får dina specialönskemål tillgodosedda och kommer dessutom att lära dig mer om saker som du kanske inte själv kommit att tänka på.

Kursansvarig: Martina Edwardson
Omfattning: En dag.
Målgrupp: Administratörer i Axiell Arena.
Förkunskaper: Kursen Axiell Arena Administration.

Gå till kursanmälan >

 

katalogisering och katalogunderhåll (BTJMARC1) – anmäl intresse under kursanmälan 2018-03-19T13:43:27+00:00

LenaDenna kurs omfattar katalogisering med BTJMARC1 som utgångspunkt samt ger en ordentlig genomgång av alla rutiner som att göra med lagringen av katalogposter i systemet att göra.

Kursansvarig: Lena Arborelius
Omfattning: Två dagar.
Målgrupp:Katalogansvariga och systemansvariga med intresse för katalogarbete som arbetar på BOOK-IT bibliotek med BTJMARC1 som lagringsformat.
Förkunskaper: Grundläggande förståelse av hur en katalogpost är strukturerad och vilka katalogrutiner det finns på det egna biblioteket.

Ur kursinnehållet:

Katalogpostens uppbyggnad och Marc-formatets struktur
Repetition och fördjupning av de olika komponenter som utgör underlag till våra poster.

Nyinläggning, modifiering och borttagning av katalogposter
Fördjupning i BOOK-ITs katalogiseringsverktyg och de hjälpmedel och finesser som det erbjuder.

Registrering av analytiska poster
Genomgång av enkla men användbara rutiner för registrering av artiklar eller andra avsnitt i dagstidningar, tidskrifter, årsböcker och monografier.

Katalogiseringsmallar
Katalogiseringsmallar är ett bra hjälpmedel för bibliotek där inte bara experterna har behov av att skapa lokala poster. 

Importer, skydd av fält och dubbletthantering
Vi reder ut hur katalogposter som ej skapas lokalt kan hämtas in till egna databasen samt svarar på frågan om vad som egentligen händer när en post importeras från en katalogpostleverantör.

Gå till kursanmälan >

 

Artiklar, webbinar – anmäl intresse under kursanmälan 2018-03-19T13:42:06+00:00

Axiell-43Kursansvarig: Gunnar Storäng
Omfattning: Ca två timmar.
Målgrupp: Administratörer eller redaktörer i Axiell Arena.
Förkunskaper: Kurserna Axiell Arena Administration eller Axiell Arena Redaktion.

 

Ur kursinnehållet:

 • Hur hanterar/administrerar du Arena-artiklar?
 • Hur skapar du Arena-artiklar och laddar upp bilder till dessa?
 • Hur redigerar du Arena-artiklar?
 • Hur kan du skapa en Arena-artikel med hjälp av en färdig mall?
 • Hur kan du publicera enskilda Arena-artiklar och Arena-artiklar i listor?

Gå till kursanmälan >

 

katalogisering och katalogunderhåll (MARC21) – 23-24/5 Stockholm 2018-04-16T14:35:46+00:00

Denna kurs omfattar katalogisering med MARC21 som utgångspunkt samt ger en ordentlig genomgång av alla rutiner som att göra med lagringen av katalogposter i systemet att göra.

Lena

Kursansvarig: Lena Arborelius
Omfattning:
 Två dagar.
Målgrupp:Katalogansvariga och systemansvariga med intresse för katalogarbete som arbetar på BOOK-IT bibliotek med MARC21 som lagringsformat.
Förkunskaper: Grundläggande förståelse av hur en katalogpost är strukturerad och vilka katalogrutiner det finns på det egna biblioteket.

Ur kursinnehållet:

Katalogpostens uppbyggnad och Marc-formatets struktur
Repetition och fördjupning av de olika komponenter som utgör underlag till våra poster.

Nyinläggning, modifiering och borttagning av katalogposter
Fördjupning i BOOK-ITs katalogiseringsverktyg och de hjälpmedel och finesser som det erbjuder.

Registrering av analytiska poster
Genomgång av enkla men användbara rutiner för registrering av artiklar eller andra avsnitt i dagstidningar, tidskrifter, årsböcker och monografier.

Katalogiseringsmallar
Katalogiseringsmallar är ett bra hjälpmedel för bibliotek där inte bara experterna har behov av att skapa lokala poster. 

Importer, skydd av fält och dubbletthantering
Vi reder ut hur katalogposter som ej skapas lokalt kan hämtas in till egna databasen samt svarar på frågan om vad som egentligen händer när en post importeras från en katalogpostleverantör.

 

Gå till kursanmälan >

lätt och rätt – anmäl intresse under kursanmälan 2018-05-08T09:26:22+00:00

Axiell-40Effektiva rutiner i vardagen kan vara räddningen för att du ska hinna med allt som behöver göras. Det här är kursen för dig som vill lära dig att använda BOOK-IT fullt ut i det dagliga biblioteksarbetet. Kursen passar alla som arbetar med BOOK-IT. Du behöver inte vara systemansvarig utan det räcker att du är nyfiken på vilka fiffiga funktioner som kan användas. Du får en allmän överblick över de möjligheter som BOOK-IT erbjuder – BOOK-IT på bredden helt enkelt.

Kursansvarig: Ann Ehrnström
Omfattning: En dag.
Målgrupp: All bibliotekspersonal som arbetar med BOOK-IT.
Förkunskaper: Grundläggande kännedom om BOOK-IT.
Ur kursinnehållet:

 • Snabbkommandon och navigering
 • Egna anpassningar
 • Effektiva söksätt och viktiga kvalifikatorer
 • Mängdhanteringar: Mängd låntagare, Mängd exemplar, Mängd reservationer
 • Reservationshantering, plocklistor/ -lappar
 • Utskrifter och spara filer
 • Listor och profillistor

Gå till kursanmälan >

 

FreeLib, katalog & cirkulation – anmäl intresse under kursanmälan 2016-10-19T06:44:38+00:00

Detta är grundkursen i FreeLib! Hur gör vi skolans medier tillgängliga för alla elever och all skolpersonal, förutom att registrera materialet i ett gemensamt system? Hur registrerar jag nya låntagare? Hur lånar jag ut? Vad gäller vid återlämning? Och vid omlån? Hur får jag kontroll över försenade lån?

Kursansvarig: Lena Arborelius
Omfattning: en dag
Målgrupp: All skol- och bibliotekspersonal som arbetar eller kommer att arbeta med FreeLib.
Förkunskaper: inga
Ur kursinnehållet:
Hitta i katalogen
Du får lära dig grundläggande sökteknik och hur du kan begränsa sökresultatet på olika sätt. Hur ser jag om boken är tillgänglig? Om boken, som eleven vill låna, är utlånad hur reserverar jag den i FreeLib?

Exemplar
Du lär dig att registrera (lokalisera) nya exemplar i FreeLib. Och att gallra gamla exemplar.

Cirkulation
Vardagen med FreeLib handlar om att registrera nya låntagare och att låna ut, låna om och återlämna material – detta går vi igenom från grunden. Du får också lära dig att göra utskrifter av pågående och försenade lån per klass eller per elev.

BOOK-IT PUB/Axiell Arena – den publika miljön
Hur söker jag i ´BOOK-IT PUB/Axiell Arena? Vad kan jag, som låntagare, mer göra i BOOK-IT PUB/Axiell Arena? 

Gå till kursanmälan >

periodika – anmäl intresse under kursanmälan 2018-03-21T16:33:17+00:00

LenaHur får jag som personal kontroll över när nästa tidskriftsnummer beräknas komma? Hur hanterar jag försenade nummer och har kontroll på ekonomin?

Kursansvarig: Lena Arborelius
Omfattning: En dag.
Målgrupp: Ansvariga för periodikahantering på alla nivåer.
Förkunskaper: Grundläggande kunskaper i BOOK-IT.
Ur kursinnehållet:
Registrera poster i periodikamodulen
Vi börjar från början; hur registrerar du periodikaposter i modulen?

Utgivningsplaner och prenumerationer
Du lär dig hur du skapar utgivningsplaner och prenumerationer.

Ankomstregistrering
Hur ankomstregistrerar du i periodikamodulen?

Påminnelser
Vi går igenom hur du skickar påminnelser till leverantören.

Anslagsuppföljning
Du får en genomgång av anslagsuppföljningen som ger en överblick över medieinköpen.

Observera! Systemadministrationen som berör periodika ingår i kursen BOOK-IT Periodika II.

Gå till kursanmälan >

 

Google analytics – anmäl intresse under kursanmälan 2017-06-01T11:02:36+00:00

Denna kurs riktar sig till dig som vill fördjupa dig och analysera trafiken på ditt biblioteks webbplats. Du kommer att lära dig att ställa in Google Analytics på olika sätt för att få reda på hur er webbplats används. Genomgången sker under en dag. Därefter har kursledaren en kortare genomgång med varje kursdeltagare efter ca en månad för att följa upp resultat och gå igenom eventuella frågeställningar.

 

Kursansvarig: Joakim Borg
Omfattning: 1 dag + uppföljning.
Målgrupp: Administratörer eller redaktörer i Axiell Arena.
Förkunskaper: Grundläggande förståelse av webben. Bekant med begrepp som URL, webbläsare, skärmupplösning, etc. God förståelse i engelska, då vissa fackuttryck saknar svensk motsvarighet.
Det är inget krav inför kursen, men om du har förkunskap i HTML, CSS och/eller Javascript/jQuery så underlättar det då den tekniska delen av kursen går in på lite programmering. Detta för att det krävs programmering för att få ut viss typ av statistik.

Ur kursinnehållet:

 • Vilka begrepp söker låntagarna på?
 • Hur kommer låntagarna till webbplatsen?
 • Hur beter sig låntagarna på webbplatsen?
 • Hur ser trafiken ut från bibliotekets datorer? Och trafiken från andra datorer?
 • Vilka webbläsare, versioner och plattformar använder låntagarna?
 • Vad klickar användarna på?

Inför kursen:
Inför kursen bör du ha skapat ett login till Google Analytics som har spårningskod på ditt biblioteks webbplats. Skapa först ett vanligt login för Google-konto och skapa sedan en Google Analytic-inloggning med samma uppgifter, om du inte redan har ett befintligt. Förkunskap av Liferay är en fördel. Inloggning till Liferay krävs. Du behöver också ta fram det eller de ip-nummer som ditt bibliotek har. De krävs för att separera trafik. Har du inte dem, kontakta din IT-avdelning för att få dem inför kursen.
Vad har du för mål med Google Analytics? Vad vill du analysera och vad vill du göra med resultatet? Detta är bra att veta så du har med dig det som är viktigt för dig och ditt bibliotek.

Gå till kursanmälan >

 

periodika II – anmäl intresse under kursanmälan 2017-11-22T13:47:51+00:00

LenaAtt se sammanhangen i BOOK-IT är grunden till att kunna använda systemet optimalt – det gäller inte minst i arbetet med periodika. På denna kurs får du möjlighet att repetera de grundläggande momenten, lära dig administrationen samt diskutera periodika-frågor som väckts på ditt bibliotek. Vi tar gärna emot dina frågor och funderingar i förväg så vi kan förbereda innehållet.

Kursansvarig: Lena Arborelius
Omfattning: En dag
Målgrupp: Ansvariga för periodika på alla nivåer.
Förkunskaper: Kursen BOOK-IT Periodika eller motsvarande kunskaper i periodika.
Ur kursinnehållet:
Översiktsposter, utgivningsplaner och prenumerationer
Vi repeterar moment från grundkursen för att se hela flödet i modulen. Hur skapar jag en utgivningsplan? Var kan jag registrera en anmärkning? Hur skapar jag en prenumeration?

Administration
Det här avsnittet handlar om hur du skapar register, relationer och rapporter samt grunddata som rör periodika. Vi går också igenom hur årskörningen fungerar.

Workshop
Navet på denna kursdag är utrymme för deltagarnas egna frågor, synpunkter, tips och problem.

Gå till kursanmälan >

 

katalog, webbinar – anmäl intresse under kursanmälan 2018-03-19T13:45:30+00:00

Katalogen i Arena baseras helt och hållet på innehållet i BOOK-IT-databasen, men hur samspelar de egentligen?

Kursansvarig: Lena Arborelius
Omfattning: Ca två timmar.
Målgrupp: Alla som vill ha en ökad förståelse för hur BOOK-IT:s och Arenas katalog samspelar.
Förkunskaper: Grundläggande kunskaper i hur BOOK-IT:s katalog fungerar.

Ur kursinnehållet:

 • Genomgång av export- och katalogpostformaten som försörjer Arena med katalogdata.
 • Inställningar i BOOK-IT gällande medietyper och omslagsbilder i Arena.
 • Arenas sökkoder.
 • Dynamiska listor av olika slag.

Gå till kursanmälan >

 

skolbibliotek – anmäl intresse under kursanmälan 2016-10-19T06:44:38+00:00

Axiell-40På ett skolbibliotek gäller det att vara generalist – du ska kunna göra allting. Men du ska också vara specialist inom väldigt många områden. Dessutom ska du jobba snabbt och effektivt. Alltså har du ett stort behov av att skapa rationella rutiner och utnyttja alla flexibla funktioner i BOOK-IT. Du kanske till och med har systemansvar och måste kunna anpassa BOOK-IT för just din verksamhet.
Kursen är en genomgång av vissa viktiga standardfunktioner för den dagliga verksamheten såsom: smarta sätt att söka i katalogen, tidsbesparande mängdhanteringar och grundläggande administration – allt varvat med praktiska övningar.

Kursansvarig: Ann Ehrnström
Omfattning: En dag.
Målgrupp: Alla som arbetar med BOOK-IT på skolans bibliotek.
Förkunskaper: Grundläggande BOOK-IT-kunskap.
Ur kursinnehållet:
Utskrifter, listor, rapporter.

Katalog
Söktips och reservationsrutiner. Elementär katalogisering och postimport.

Exemplar
Exemplarhantering, också i mängd.

Administration
De viktigaste inställningarna för cirkulation, reservationer, kalender och låntagarmeddelanden.

Gå till kursanmälan >

 

liferay, webbinar – anmäl intresse under kursanmälan 2016-10-19T06:44:38+00:00

ErikaKursansvarig: Erika Aurell
Omfattning: Ca två timmar.
Målgrupp: Systemadministratörer i Axiell Arena.
Förkunskaper: Kursen Axiell Arena Administration.
Ur kursinnehållet:
Vi går igenom funktioner i LifeRay som är intressanta att använda för bibliotek, men som inte ingår i standardinstallationen av Axiell Arena.

Gå till kursanmälan >

 

statistik och mediaplanering – ANMÄL INTRESSE UNDER KURSANMÄLAN 2018-02-14T09:04:47+00:00

Axiell-40Hur används bibliotekets medieresurser, vem lånar, vad lånas? Hur ser beståndet ut, vad köps in – och gallrar vi verkligen tillräckligt? Hur synliggör biblioteket sina prestationer för politiker och andra beslutsfattare? Många viktiga frågor kan besvaras med hjälp av statistik. På denna kurs lär vi oss att ta fram siffror och andra statistikuppgifter som kan användas för att analysera bibliotekets verksamhet och som ett stöd i medieplaneringen.

Kursansvarig: Ann Ehrnström
Omfattning: En dag.
Målgrupp: Bibliotekens statistik- och verksamhetsansvariga och andra som arbetar med medieplanering.
Förkunskaper: Vana vid vardagsrutinerna i BOOK-IT och viss kunskap om systemadministration i BOOK-IT.
Ur kursinnehållet:
Att skapa statistikprofiler
Vi lär oss att skapa de statistikprofiler som gör att vi kan få ut statistik om ”nästan allt”.

Låntagarstatistik
Omvandla människor av kött och blod till siffror.

Årsstatistik
En egen statistikkörning som kräver inställningar för Objektkodsgrupper.

Medieplanering
Nyckeltal som redskap i det konkreta beståndsarbetet.

Gå till kursanmälan >

 

Redaktion – 3/5 Lund 2018-03-21T16:34:39+00:00

Axiell Arena är bibliotekets anpassade webbplats som integrerar hemsida och katalog till en helhet och som ger låntagarna möjlighet att själva vara med och bygga upp innehållet. Här kan biblioteket via enkla verktyg presentera hela sitt utbud av medier, tjänster och arrangemang på ett inspirerande och lockande sätt. Denna endagskurs innehåller allt du behöver veta för att fungera som redaktör för ditt biblioteks egen Arena.

Kursansvarig: Martina Edwardson
Omfattning: En dag.
Målgrupp: Alla som ska publicera text och bild i Axiell Arena
Förkunskaper: Inga, men det är en stor fördel om du fått en introduktion i Arena av webbansvariga som gått kursen Axiell Arena administration
Ur kursinnehållet:
Introduktion till Axiell Arena
Skriva redaktionellt material
Koppla metadata till artiklar
Skapa temasidor
Koppla titlar till artiklar
Dynamiska listor
Bildhantering
Administration av artiklar

Gå till kursanmälan >

 

uppgradering 9.1 – anmäl intresse under kursanmälan 2017-10-12T08:54:55+00:00

Axiell-40Den nya versionen är full av nya funktioner och förbättringar. Vad det gäller cirkulation så är både låntagarsökningen och hanteringen av omlån förenklade.
Ett nytt fönster för utskrift av plocklistor och plocklappar har tillkommit, liksom ett för att hålla koll på skickade e-brev och sms. Vid lokalisering kan du välja att det nylokaliserade exemplaret ska bli automatiskt återlämnat, och om det finns ett pris i inköpsmodulen så hämtas detta – med möjlighet att ändra. Vid beställning hos en medieleverantör skapas en tillfällig beställningspost per automatik, och Libris fjärrlåneposter hämtas också automatiskt. De som jobbar med webbklienten Flex har många trevliga nyheter att se fram emot. Statistik över korslån kommer att göra många glada!

Uppgraderingskursen ger dig en bra överblick över allt detta och andra viktiga nyheter i versionen –  med tips om tillämpningar och anvisningar om nödvändiga åtgärder i samband med uppgradering.

Kursansvarig: Ann Ehrnström
Omfattning: En halvdag. Kursen pågår kl 09.00 -12.00 eller 13.00-16.00
Målgrupp: Systemansvariga samt alla andra som behöver en samlad genomgång av nyheterna.
Förkunskaper: Grundläggande kunskaper om BOOK-IT.
Ur kursinnehållet:
Att göra före och efter uppgraderingen

Administration
Nya parametrar
Lite om grunddata

Cirkulation
Sök låntagare
Plockning
Skickad e-post/sms
Överskriden hylltid
Omlån

Katalog
Lokalisering
Exemplarinformation
Mängd exemplar
Avvisade katalogposter

Statistik
Korslån
Övriga statistiknyheter

Inköp
Tillfälliga katalogposter
Ankomstregistrering
Pris från inköpsmodulen

Fjärrlån
Flex

Gå till kursanmälan >