Axiell Publisher Plattform – digitala resurser och metadata

//Axiell Publisher Plattform – digitala resurser och metadata

Axiell Publisher Plattform – digitala resurser och metadata

Vi vill göra det enkelt för lärare, skolbibliotekarier och elever att hitta rätt information för just de ämnena som de vill veta mer om.

Att arbeta med tekniska standarder för utbildning

Det är viktigt att göra sina resurser sökbara och underlätta för användaren att både hitta och använda dem. Därför är det bra att beskriva, märka upp, resurser på rätt sätt, för att både datorer och människor ska kunna hitta rätt information.

För olika områden finns det olika standarder för att beskriva saker med s.k. metadata. Inom bibliotek finns det standarder för att beskriva böcker, klassificering, var de är placerade osv. Inom utbildning finns det flera standarder för att beskriva lärresurser. Olika länder har kommit olika långt med att märka upp sina lärresurser. Sverige har en bit kvar men när vi gjort det kan våra system prata med system i andra länder

Vad är då metadata?

Ordet ”metadata” betyder ”data om data”, eller information om data. Förenklat beskriver metadata en resurs av något slag.  Det kan till exempel vara läromedel, biblioteksböcker, ljud, film, eller bilder.

Beskriver man sina resurser på rätt sätt, möjliggör man för människor och datorer att hitta och få överblick över sina resurser.

Vi hjälper dig att göra rätt!

 Vi på Axiell jobbar med detta i alla våra tjänster och följer flera internationella standarder för metadata, bl.a. ISO standarden MLR (Metadata for Learning Resources) och den Svenska applikationsprofilen för metadata för lärresurser och läromedel. Med vårt verktyg kan metadata skapas för ytterligare flera standarder, t.ex. LRMI, schema.org LOM och DCMI.

Du kan abonnera på vårt verktyg för att kunna beskriva och märka upp dina lärresurser med metadata, samt koppla dessa till rätt innehåll i skolans styrdokument med hjälp av s.k. länkad data. Du kan med andra ord beskriva dina lärresurser på ett bättre och mer sökbart sätt, som gör det enklare för både människor och datorer att hitta just dina lärresurser med utgångspunkt från skolans styrdokument.

Vill du veta hur?

Hör av dig till info@axielleducation.com

2018-02-16T14:43:11+00:00 16 november 2016|Nyheter - Skolbibliotek|