Det finns ett känt fel med funktionen Skaffa lånekort i Arena och BOOK-IT PUB.
Felet är redan rättat i version 3.3 som en del av våra kunder redan blivit uppgraderade till. Alla andra kunder har fått besked om när uppgradering kommer att ske.
Vi ber om ursäkt för den olägenhet detta fel har orsakat och orsakar er!