Ett nära samarbete med kunden

Referensgrupperna har som uppdrag att arbeta för hela kundgruppens bästa genom att tillsammans med Axiell diskutera och prioritera de frågeställningar som ligger i tiden. Diskussionsområden initieras från medlemmarna i referensgruppen, från Axiell och självklart från biblioteken ute i landet som har skickat in önskemål till Axiell.

En mandatperiod brukar vanligtvis vara i cirka två år. Därefter försöker vi hitta ersättare för att få lite variation i gruppen. Så långt det är möjligt ska referensgruppen bestå av representanter för olika typer av bibliotek som till exempel mindre kommunbibliotek, stora biblioteksgrupper och skolbibliotek, för att på så sätt kunna tillvarata de olika intressen som kan förekomma.

Vill du också vara med i en referensgrupp eller har förslag på hur vi kan förbättra våra produkter? Kontakta oss och berätta. >>

ReBuS – referensgruppen för BOOK-IT

ReBuS-gruppen har möte cirka två gånger om året. Har du önskemål eller förslag på vad som ska diskuteras eller specifika utvecklingsönskemål? Skicka gärna in dem till rebus@axiell.com eller kontakta någon av medlemmarna. Senaste mötet hölls den 17 december, här finns en lista med utvecklingspunkter som referensgruppen prioriterat.

Medlemmarna i ReBuS-gruppen:

  • Cristina Csanady – Stockholms stadsbibliotek
  • Karin Carlsson – Umeå stadsbibliotek

  • Einar Hannerz – Sollentuna bibliotek

  • Tomas Boij – Upplands Väsby bibliotek
  • Karin Landström – Gävle stadsbibliotek

Referensgruppen för Axiell Arena

Referensgruppen för Axiell Arena har möte cirka två gånger om året. Har du önskemål eller förslag på vad som ska diskuteras kan du kontakta oss eller någon av medlemmarna.

Senaste referensgruppmötet ägde rum 4 juni 2018. Här kan du läsa vad som sades (öppnar en pdf): Anteckningar från referensgruppsmötet 4 juni 2018.

Medlemmarna i referensgruppen för Axiell Arena:

  • Anna Corlin – Södertälje bibliotek
  • Nina Lönn – Norrköpings stadsbibliotek (Götabiblioteken)

  • Jenny Lagensjö – Uppsala stadsbibliotek

Referensgruppen för Axiell WeLib

I Januari 2019 hölls ett referensgruppmöte för WeLib i Lund. Vi hade med oss inbjudna deltagare från södra Sverige. Vårt nästa referensgruppmöte kommer att hållas i höst, i Stockholm.

De idéer som vi får in från våra skolor är mycket viktiga för fortsatt utveckling av WeLib. Skolkunder kan logga in i idéportalen för att se vad som är på gång och skriva in egna önskemål: https://axiellwelib.ideas.aha.io/portal_session/new

På ett referensgruppmöte diskuteras både vidareutveckling och prioriteringar. Kontakta martina.lundstrom@axiell.com om du önskar bli inbjuden till höstens träff i Stockholm.