eHUB2018-11-27T10:45:59+02:00

EHubeHUB

Här nedan har vi samlat allmän information och dokument för dig som använder eller ska installera eHUB.

Vi har också gjort en FAQ på de vanligaste frågorna. Saknar du en fråga? Skapa ett supportärende och berätta vad du har problem med.

Längre ner på sidan hittar du aktuell information om eHUB från supporten.

Läs mer om tjänsten eHUB >>

Har du tjänsten Elib från Axiell Media? Klicka här för att komma till deras supportsida.

Skapa supportärende >>

Öppna eller ladda ner pdf:erna

Kom igång med eHUB för dig som har BOOK-IT (länk till BOOK-IT-hjälpen)
Kom igång med eHUB för dig som har LIBRA.SE: kom-igang-med-ehub-libra-se

RSS RSS

FAQ eHUB

Felmeddelande: Du kan tyvärr inte låna …
”Du kan tyvärr inte låna – kontakta personalen för besked om orsak” betyder att låntagaren inte får låna boken av ett skäl som finns att finna i BOOK-IT,  t ex att max antal lån har uppnåtts, röd signal eller liknande.

Felmeddelande: Du har uppnått maximalt antal lån…
”Du har uppnått maximalt antal lån av e-böcker för denna period” är felmeddelandet som låntagarna får när de uppnått max antal lån av e-böcker enligt den spärr som att satt per låntagare i Elib Admin.

I BOOK-IT 8.0 och Arena 3.1:
Vi rekommenderar att ni låter spärren för antal lån i Elib admin styra, och sätter ett högre värde i BOOK-IT. Detta eftersom lån som registreras en gång i Elib Admin kan registreras flera gånger i BOOK-IT.

I BOOK-IT 9.0 tillsammans med Arena 3.2:
Samma spärrar kan sättas i Elib Admin och i BOOK-IT. Lånen registreras likadant i Elib Admin och BOOK-IT – det vill säga ett lån per titel.

Felmeddelande: Biblioteket har uppnått maximalt antal utlån…
”Biblioteket har uppnått maximalt antal utlån av e-böcker för denna period” får låntagarna besked om när biblioteket nått det budgettak som satts i Elib Admin för den innevarande perioden (”Max omkostnad per period”).

Felmeddelande: Titeln kan inte lånas på grund av att den inte är tillgänglig hos leverantören.
Detta felmeddelande uppstår när eHUB av någon anledning inte kan få tag i boken som tillhör den aktuella katalogposten. Det kan röra sig om en titel som inte finns i bibliotekets urval hos Elib (biblioteket har fått fel post eller inte gallrat den då titeln fallit utanför ramen för det urval man gjort hos Elib), blivit borttagen från Elibs sortiment eller har felaktiga värden i katalogpostens fält 024 (se nedan). Det kan också vara så att ni har ställt in en en spärr på vad en enskild titel får kosta under en period och att den spärren nu uppnåtts.

BTJ och LIBRIS har olika rutiner för hur de hanterar titlar som faller utanför urvalet:
BTJ uppdaterar posterna som faller ur bibliotekets urval eller tas bort av förlagen med anmärkningen ”gallras”, den är sökbar och kan användas för att ta bort posterna i Mängd katalogposter.

LIBRIS uppdaterar borttagna poster med ”Ej tillgänglig” i fält 082 h, dvs hyllsignatur. Dessa kan sökas fram med hjälp av söksträngen ”Ej tillgänglig”/hy och sedan gallras.

Om du säkerställt att titeln finns hos e-boksleverantören (gärna med hjälp av det produkt-id som finns i fält 024 a, se nedan) och att låntagaren har rätt att låna men ändå inte får fram några format kan du kontakta Elibs support för att utreda varför titeln ändå inte går att låna.

Felmeddelande: Ett oväntat fel har uppstått.
Detta felmeddelande kan dyka upp vid driftstörningar hos e-boksleverantörer eller i eHUB. Kontrollera om Elib gått ut med någon information om driftstörningar (Elib informerar om detta bl a på startsidan i administrationsgränssnittet). Om inte – kontakta Axiell Support.

Lånet är inte aktivt längre. Vänligen kontakta personalen. Vad betyder det?
Detta meddelande kommer när man försöker hämta en titel man redan lånat men strukit hos Elib.

Jag klickar på nedladdningslänken för EPUB Offline i min iPad/iPhone och får bara upp en kryptisk sida och det står ”delivery-5-elib.se” och ingen bok går att ladda ner. Vad är det som händer?
Elib rekommenderar starkt att man använder webbläsaren Safari när du laddar ner e-böcker på iOS-enheter. Andra webbläsare som t e x appen Google kan ha problem med att tolka nedladdningslänkarna.

Hur kan jag kontrollera om katalogposten är korrekt och pekar på rätt produkt hos respektive e-boksleverantör?

Uppgifterna som kopplar ihop katalogposten med boken hos Elib ligger i MARC-fält 024. Delfält a innehåller identifikationsnumret som för Elib-titlar består av ett produktid och för Atingo-titlar ett ISBN. Delfält 2 innehåller information om vilken distributör som tillhandahåller titeln. Det står alltid Distributör: Elib i detta delfält. Information i detta fält ska aldrig ändras.

Hos respektive e-boksleverantör kan man se vilket nummer en titel har.

Hur gör jag för att stryka ett lån för en låntagare som har tekniska problem och inte kan läsa boken?

Om en låntagare har problem med att läsa en e-bok och man behöver försöka ladda ner den på nytt rekommenderar vi att man går till Mina lån (I Arena eller BOOK-IT PUB) och provar att hämta e-boken igen. Kontrollera först att låntagaren faktiskt installerat rätt app för att kunna läsa boken!

Det går inte att stryka lån mer än i syfte att biblioteket inte ska debiteras för ett lån som ej kunnat nyttjas. Om ett lån stryks hos Elib försvinner det inte från låntagarens konto i bibliotekssystemet och de sammankopplade systemen tror att det finns ett lån hos Elib. Lånet måste också gallras från bibliotekssystemet.

Jag hittar inte alla våra e-böcker på vår webbplats, vad beror det på?

Kontrollera först om titlarna du saknar finns i BOOK-IT eller LIBRA.SE. Om de finns där men inte i webkatalogen och du har BOOK-IT ska du kontrollera så att posterna har fiktivt bestånd. Om det är enstaka poster kan du börja med att omindexera dem. Rör det sig om större mängder kontakta Axiell Support.

Om posterna inte finns att hitta i BOOK-IT eller LIBRA bör du kontakta aktuell katalogpostleverantör, BTJ eller LIBRIS.

Kontrollera gärna också att ni valt in titlarna i Elib Admin. Detta gör du via Manuellt Urval.

EPUB är standardformatet för e-böcker. Det är ett så kallat flödande format, vilket gör att texten hela tiden anpassar sig till den skärmstorlek, textstorlek och typsnitt du använder. Detta gör att böcker i EPUB är mycket väl anpassade för att läsa på mobila enheter, t ex läsplattor eller telefoner.

Böcker för lån på bibliotek är krypterade, och om man vill ladda ner dem måste de läsas med en programvara som klarar detta. Det heter EPUB Offline i en eHUB-ansluten webbplats.

PC/Mac: Adobe Digital Editions
iPad/iPhone: Bluefire Reader
Android: Aldiko

Många böcker i EPUB finns också tillgängliga för läsning direkt i din webbläsare, och kräver då ingen speciell programvara. Det heter då EPUB Online i en eHUB-ansluten webbplats. Detta format kräver att enheten är uppkopplad till internet.

PDF är digitalt format som i första hand är avsett för utskrift, men även används för e-böcker. PDF är ett statiskt format, vilket innebär att sidan ser likadan ut oavsett skärmstorlek, vilket kan göra det svårläst på mindre skärmar.

Böcker för lån på bibliotek är krypterade, och om man vill ladda ner dem måste de läsas med en programvara som klarar detta.

Rekommenderade programvaror – se EPUB.

Varför hittar jag inga registrerade lån på ett visst lånekortsnummer när jag tittar hos e-boksleverantören?

Av säkerhetsskäl används inte lånekortsummer eller personnummer i kommunikationen mellan eHUB och e-boksleverantörerna. Istället används ett sk externt låntagarid. Skicka in kortnumret till support@axiell.com så skickar vi tillbaka det externa låntagarid:et som du ska använda för att slå upp låntagaren hos Elib.
Om ditt bibliotek kör BOOK-IT 8.0/LIBRA.SE-klient 7.1.0.11 eller nyare tillsammans med Arena 3.0 kan du se ett externt id i låntagarinformationen. Om du ändå inte hittar några lån registrerade på detta id, skicka in lånekortsnumret till Axiell Support.

Jag har ett testkort hos Elib där det ska gå att låna ”fritt”, men det fungerar inte hos oss.

BOOK-IT:
När man har en eHUB så är det BOOK-ITs regelverk som i första hand styr max antal e-lån så om supportkortet ska kunna låna obegränsat måste ni skapa en egen låntagarkategori för det och ställa in cirkulationsparametern E-lån, max antal för tidsperiod på fler lån för just denna kategori.

Kontrollera gärna också att ni skickat in korrekt externt låntagar-ID för frikortet till Elib, så att lånen registreras korrekt hos dem.

Varför får låntagarna övertidsvarningar för e-lån? (BOOK-IT)

Om ni inte har gjort undantag för cirkulationskategori E-media i cirkulationsparametern Övertidsvarning skickas det övertidsvarningar för e-lån. Ställ in en regel för cirkulationskategori E-lån och värde 999 för att inga övertidsvarningar ska skickas för e-lån.

Jag försöker ladda ner e-böcker direkt till min Sony Reader men det fungerar inte.
Det finns många olika märken och modeller av läsplattor och en del är utformade för att bättre passa den större amerikanska marknaden. Tyvärr leder det till att de inte fungerar med de nedladdningsförfaranden som de svenska biblioteken använder sig av.

Däremot går det alltid att först ladda ned e-böckerna till en dator och sedan med kabel föra över e-böckerna till läsplattan.

De allra flesta läsplattor förutom Amazons Kindle går att använda; så länge läsplattan stödjer formatet EPUB och Adobes kopieringsskydd kan den läsa bibliotekets e-böcker. För att göra detta måste man först installera ett program på datorn som kan ladda ner e-böcker, och se till att programmet och läsplattan är auktoriserade med samma Adobe-ID. För Sonys läsplattor används programmet Sony Reader, för alla andra Adobe Digital Editions.

För att kunna lyssna på bibliotekets e-ljudböcker i din Android behövs appen Elib Ljudbokspelare som finns att hämta på Google Play.
Första gången man lånar en e-ljudböcker och klickar på Android-länken i katalogposten blir man uppmanad att hämta appen. Efter att appen installerats, gå tillbaka till Arena/BOOK-IT PUB och klicka på Android igen. Då spelas boken upp i Elib Ljudbokspelare.

Det finns många olika telefonmodeller med Android och många webbläsare att välja på.

Dessa kombinationer av Arena-version fungerar korrekt med Elibs Ljudbokspelare:

Arena 3.0 + Android + webbläsaren Chrome
Arena 3.0 + Android + den inbyggda webbläsaren ”Internet” i Samsung Galaxy
Arena 2.7 + Android + den inbyggda webbläsaren ”Internet” i Samsung Galaxy

Arena 2.7 + Android + webbläsaren Firefox
Arena 3.0 + Android + webbläsaren Firefox

Denna kombination fungerar idag (2016-02-01) inte ihop med Elibs ljudboksspelare:
Arena 2.7 (samt BOOK-IT PUB) + Android + webbläsaren Chrome

För att lyssna på ljudböcker i en iPhone eller iPad behövs ingen särskild app utan man lyssnar direkt i webbläsaren. Rekommenderad webbläsare är Safari.

Ljudbok (Flash) en strömmande e-ljudbok som spelas upp på en dator via Internet. Du måste vara ansluten till internet när du lyssnar på boken. Ljudboksfilerna sparas inte ned till din hårddisk.

För att kunna lyssna på  e-ljudböcker från Elib behöver din webbläsare stödja Adobe Flash.

Aktuell supportinfo om eHUB

Uppdatering eHUB

Då det varit problem att att öppna en del format har vi vidareutvecklat funktionaliteten. Nu fungerar det på följande vis: Låntagaren klickar på länken/knappen [EPUB (ONLINE)/ANNAN KNAPP-TEXT] Texten byts ut i länken/knappen till [LADDAR…] och [...]

23 februari 2016|eHUB, Support|

Lyft fram dina e-medier

Har du eHub? Du vet väl att det finns flera bra sätt att lyfta fram ditt biblioteks e-medier på din Arena? Vi har samlat några tips i vår Arena-hjälp. Läs vidare här. (Bilden är från Norrtälje [...]

12 augusti 2015|Axiell Arena, eHUB|

Korrekta felmeddelanden

eHUB har uppgraderats och kan nu förse låntagarna med mer relevanta felmeddelanden då en bok inte går att låna pga att max antal lån uppnåtts för en person eller för biblioteket. Detta betyder att det [...]

3 mars 2015|eHUB|