Axiell Group är paraplyorganisationen och är indelad i tre olika affärsområden: Axiell Public Library, Axiell ALM och Axiell Education & Media.

Axiell Public Library (Sverige, Norge, Finland, Storbritannien) utvecklar och säljer bibliotekssystem och andra produkter specialiserade på folkbibliotek såsom Axiell Arena, självbetjäningsautomater och RFID.

Axiell ALM säljer och utvecklar system för arkiv och museum.

Axiell Education & Media utvecklar och säljer system för skolbibliotek.