WeLib – Låt oss hjälpa dig med skolans bibliotek

Vi på Axiell erbjuder skolbibliotekskonsulent till hjälp och få igång ett lärande bibliotek som stöd för elever och lärare på skolan. 

Våra bibliotekskonsulenter har erfarenhet av att arbeta i ett skolbibliotek, antingen som lärare eller bibliotekarier.

De kan bokas för 1/2- eller heldagsuppdrag för att arbeta tillsammans med skolans ledningsgrupp eller skolbiblioteksgrupp.

Vi hjälper t.ex. till med:

  • Att sätta upp och organisera ett nytt skolbibliotek
  • Ta fram en skolbiblioteksplan
  •  I samarbete med er, rensa i befintlig katalog.

Vi planerar upplägget utifrån era erfarenheter och intresseområden. Bibliotekskonsulenterna blir ett stöd för lärare och bibliotekarier genom att dela med sig av tankar och konkreta exempel på hur du kan utveckla ett lärande skolbibliotek. Här i listan finns exempel på vad andra har efterfrågat ökad kunskap om.

  • Hur kan jag jobba med WeLib i skolbiblioteket och hur blir WeLib ett pedagogiskt stöd för lärare och elever?
  • Hur kan jag lyfta fram skolbibliotekets resurser så att elever och lärare lätt får tillgång till dem.
  • Hur gör jag en bra biblioteksplan, så att den blir ett stöd för skolans personal och vårt skolbibliotek?
  • Hur kan jag lägga upp arbetet för få igång ett bra samarbete med skolans personal?

När: Läsåret 2017-18

Vem håller i utbildningen: Axiell Educations utbildare, legitimerad svensklärare eller fackutbildad bibliotekarie.

Anmäl intresse i formuläret.

Kostnad: Läsåret 2017-18. Timkostnad ( 1 195 kr) + resa och eventuellt boende för den som håller i utbildningen.

(Vid större uppdag ges offert)

Anmäl dig här

  • Beskriv era önskningar